/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Het CCS, het Customer Co-ordinate System
wordt (tijdelijk) toegepast wanner grote delen van de tekening onder een hoek staan t.o.v. het standaard coördinatenstelsel (World genoemd).
Na het intikken van de letters CCS komt in de opdrachtbalk het volgende te staan:

  • align to Entity - het (met een E) kiezen van het object (entiteit) waarvoor het nieuwe stelsel gemaakt moet worden;
  • NAmed - door NA in te tikken kan worden gekozen of het stelsel waarin wordt gewerkt gesaved moet worden, of gedelete, of hersteld (restore);
  • Previous - het laatst gebruikte (vorig) stelsel selecteren;
  • View - het systeem wordt evenwijdig gelegd aan de actieve view;
  • World - brengt de tekening weer terug naar het standaard assenstelsel;
  • X,Y,Z geeft de keus het assenstelsel te draaien (roteren) onder een gewenste hoek t.o.v.de geselecteerde as. 
Als voorbeeld wordt rechts een nieuw assenstelsel gemaakt dat evenwijdig ligt aan het 'scheve' bovenaanzicht van de middelste maatschets.
Om vervolgens het werken te veraangenamen wordt met planview  (en de A van Activeren) het nieuwe stelsel (en dus ook het vliegtuig) 'rechtgezet' in de tekening.