/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » knoppen 2
  
afschuinen en afronden
(chamfer en fillet)
Chamfer wordt gebruikt om twee snijdende lijnen 'bij te knippen'. Standaard staat DraftSight's chamfer op afschuinen en wordt er een schuin driehoekje met twee gelijke zijden 'afgeknipt'.  In negen van de tien keer wil je maar één knikpunt en dan wordt de 'afschuinafstand' voor beide lijnen dus 0 (nul). Dat kan worden ingesteld door na de opdracht "Specify first line" 'D' van distance (afstand) in te voeren en 0 als afstand.  
Fillet zorgt voor het afronden van twee snijdende lijnen. Omdat een afronding bijna altijd een andere straal zal hebben dan de voorgaande moet direct na de opdracht "Specify first entity" met 'R' de lengte van de straal worden opgegeven. Zoniet dan wordt de laatstgebruikte lengte toegepast.

  

splitsen en splitsen op 2 plaatsen
(split / split at 2 points)
Deze commando's lijken simpel, maar ik heb er nog steeds moeite mee.Mijn voorkeur gaat uit naar de opdracht 'trim' waarvan verderop een voorbeeld.

 

  

 

 aanpassen polylijn
(edit polyline)
Er zijn nogal wat opties om van gewone lijnstukken één hele polylijn te maken of een polylijn aan te passen:

Het voorbeeld laat de meest gebruikte opties zien:
'join' (samenvoegen), 'width' (lijnbreedte), 'close' (maakt een gesloten figuur)  en 'open'.

 

 

  

 verlengen (extend)
In het voorbeeld wordt een regenbui (hatch)  ingevoegd waarvoor als grens een rechthoek is getrokken.  Omdat een 'hatch' bestaat uit één geheel (een zgn. block) kunnen de lijnen niet één voor één worden bewerkt. 
Het block (de hatch) moet daarom eerst worden  
 geëxplodeerd (explode) waarna de rechthoek verwijderd wordt en de lijnen tot aan de wolken worden verlengd.

  

 

 

 knippen (trim) 
spreekt weer voor zich.  
Er zit in het 'trim' commando toch nog wel een erg handig foefje. De 'F' van Fence (hekwerk).
Het is een lijn die over alle te knippen lijnstukken wordt getrokken en dan selecteert.Zoals hier de strepen door het hart van de lichtmast.
Tot slot nog de U van Undo een handige letter die bij bijna alle opdrachtren kan worden gebruikt en de laatste handeling ongedaan maakt.

  

 

 bijsnijden referentie (fig.)
(Clip Reference)
om een een stukje uit een ingevoegde afbeelding te te snijden werkt niet omdat deze opdracht alleen geldt voor dwg's.Toch kan dit worden uitgevoerd door handmatig de term 'CLIPIMAGE' in te voeren in het opdracht-venster.  In het voorbeeld wordt een blaadje uit de bloem geknipt die in de andere voorbeelden voor het raam staat.Na 'clipimage' te hebben ingevoerd wordt gevraagd "ON, OFF, Delete, of Create boundary" waarin het laatste (maak een grens, dus 'C') van toepassing is als er iets uit moet worden geselecteerd. Daarna wordt gevraagd om wat voor soort grens nodig is:
In het voorbeeld wordt met 'P' (polylijn) een veelhoek rond het blaadje getekend en aan het eind afgesloten met een 'C' van close.  Onderweg wordt nog een fout punt aangeklikt en gecorrigeerd met 'U' van 'undo' (ongedaan maken).

 

 aanpassen van de hatch (hatch edit) bestaat uit vele opties.

Het is ondoenlijk om van alles een actief voorbeeld te geven.  Bij één enkele vlakvulling is het vaak sneller helemaal opnieuw te beginnen.
Zoals met veel zaken is het motto hier ook: 'al doende leert men'.  
In het voorbeeld wordt de rechter gevel opgetrok-ken uit schoon metselwerk (let daarbij op de schaal) en wordt de schoorsteen met een 'hatch edit' gestuct.
Twee hatches over elkaar, één vlakvulling (fill) en één arcering (hatch) staal elkaar in de weg en moet worden aangegeven welke van de twee 'bovenop' moet liggen.
Dit kan met 'Display Order' uit de pull-down 'Tools',
zoals in het voorbeeld rechts wordt getoond.
Daarin wordt achtereenvolgens:
  • de laag met het metselwerk uitgeschakeld;
  • een nieuwe hatch (fill) aangemaakt - twee dezelfde kleuren (niet uitvloeiend);
  • de nieuwe hatch wordt naar boven - bring to front - gehaald;
  • het metselwerk wordt weer zichtbaar gemaakt
en tot slot:

de Property Painter, vrij vertaald
'de 'Eigenschappenschilder' is een handige kwast waarmee de eigenschappen van het ene op het andere element kunnen worden overgebracht.