/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » vanuit Format » Tables & Text
Format
Tables
Bijna overeenkomstig Excel en Word kan in DraftSight iedere tabel naar wens worden opgemaakt.
Net als bij de RichLine hiervoor begint DraftSight met de Standard stijl.
Nieuw gemaakte tabelstijlen kunnen niet worden bewaard, dus waarop 'All Styles' betrekking heeft is me niet duidelijk.
Eerst moet keuze worden gemaakt waarop de navolgende instellingen betrekking hebben (Contents). de Data - (inhoud van) de cellen-, de Naam (Title), of het tabelhoofd (Head).
Daarna zijn kleur, tekst en lijndiktes instelbaar.
Achter 'Apply to:' (toepassen op) kan, net als in Excel, worden gekozen op welk deel van het kader of cel de aanpassing betrekking heeft.
Tot slot kan worden gekozen of de titel boven, of onder de tabel moet komen.


Text
Aanpassingen van de tekst worden direct zichtbaar in de Preview rechtsboven.
De hoogte (Height) in het vak Text zou ik gewoon op 0 laten staan waardoor bij het schrijven van tekst om de hoogte wordt gevraagd en dus in de tekening kan worden aangepast. De teksthoogte die bij de eerste tekst in de tekening is opgegeven zal bij 'Enter' op iedere vraag ongewijzigd blijven, net als de tekstrichting die instelbaar is in het vak 'Orientation' en dus daar ook het beste op 0 gehouden kan worden.
Voor iedereen die er dieper op wil ingaan is er natuurlijk ook hier weer de Helpfunctie.