/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » vanuit Format » RichLines
Format
Rich Line Style
DraftSight kent standaard maar één stijl, Standard. Daaraan kan naar believen een stijl worden toegevoegd. Denk erom dat rich lines niet in het menu eigenschappen kunnen worden aangepast en dat dit dus via Format moet gebeuren.
Het voorbeeld spreekt voor zich.
Behalve de lijnkleuren en de offset (breedte) kunnen onder in het menu, dat niet in de voorbeelden is weergegeven, de koppen en aansluitingen van rich lines worden aangepast. 
Ook weer een kwestie van uitproberen.

 

 

 

 

De stijlen kunnen worden opgeslagen (Export) en later geladen (Load), maar ook van naam veranderd (Rename) of  verwijderd (Delete).
Om te kunnen verwijderen mag de stijl niet actief zijn.
Daarna moet niet vergeten worden dat de nieuwe situatie wordt toegepast (Apply) voordat op OK wordt gedrukt.