/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » vanuit Format » Point & Print
Format
Point Style
Naast tien vormen voor het afbeelden van een punt, waaronder helemaal geen weergave (!), kan de punt relatief t.o.v. de omvang van de afbeelding worden weergegeven, of in een absolute grootte.
In het voorbeeld staat het woord 'punt'met een lettergrootte van 2 units.
De grootte van een punt kan niet in het venster 'properties' (eigenschappen) worden aangepast. 

 

 

 

  

 

Print Style
Naast de formaten waarin afgedrukt kan worden en die in de 'Print Manager' worden gedefinieerd kunnen afdrukstijlen worden aangemaakt waarin andere lijndikten, -soorten en -kleuren worden gekozen. De kleur kan zelfs, afhankelijk of de printer dit ondersteunt, een vloeiend verloop worden meegegeven (dither) en nog meer persoonlijke aanpassingen.
Zoals eerder gezegd, de beste leermethode is het gewoon do(en) en undo(en).
De uitgebreide DraftSight Helpfunctie, die uit het Print Style menu kan worden opgeroepen geeft ook hier prima informatie.