/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » vanuit Format » Lines
Format
Line Style
De lijnstijlen zijn opgeslagen in bestanden met een *.lin extensie en te vinden in 'Gebruikers\naam\AppData\Roaming\DraftSight
\1.2.volgnr\LineStyles\*.*"
Het voorbeeld rechts laat alle geladen lijnstijlen zien en de mogelijkheid om vanuit het bestand mm.lin lijnstijlen te laden.
Verder kunnen lijnstijlen worden verwijderd (delete) en worden geactiveerd in de laag waarin op dat moment wordt gewerkt.

Het maken van een eigen lijnstijl is niet moeilijk en kan zelfs worden uitgebreid met tekens en tekst.De 0.5 is de streeplengte, de -0.25 is een "pen omhoog" en de 0 is een punt terwijl alles gevolgd door een * toelichting is.

*StreepPunt ._._._._._
A, 0.5, -0.25, 0, -0.25
Meer hierover is te vinden in de uitgebreide DraftSight Helpfunctie die is te benaderen vanuit de menubalk, maar sneller door F1 in te drukken.

Line Color
geeft de mogelijkheid via het kleurenschema een kleur te kiezen die moet worden toegepast in de laag waarin op dat moment wordt gewerkt. 

Line weight
opent het menu 'Drafting Styles' dat zich ook onder 'Options...' bevindt in het 'Tools' menu dat elders wordt besproken.
In het voorbeeld rechts is te zien dat hier behalve het gewicht (de breedte/dikte) van de lijn ook de kleur en soort kan worden ingesteld. De vorige twee trefwoorden hadden in dit Format menu dus ook weggelaten kunnen worden.
Sterker nog, de negen opties in het Format menu tussen 'Layer Tools' en 'Drawing Boundary' komen terug in het menu 'Tools/Options...'. 

 

Belangrijke instellingen in Line weight zijn de vink in 'Display in graphics area' (zichtbaar in het scherm) en de schaal (Scale).
Aangevinkt is de gekozen lijndikte zichtbaar en de schaal bepaalt de duidelijkheid van alle andere lijntypes dan de gewone doorgetrokken (continuous) lijn. Namelijk, hoe groter het schaalgetal (dus niet 1:N), hoe groter de weergave van de lijn:

Schaal 10 _ _ _ _

Schaal 20 __  __  __