/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » vanuit Format » Layers
Format
Layer...
opent het menu 'Layers Manager', dat ook toegankelijk is via het handje links van het lagen venster:


In de Layers Manager staan per laag de volgende instellingsmogelijkheden:
  1. Status - actief (laag 0) of inactief;
  2. Laagnaam - wijzigen door dubbelklikken;
  3. Zichtbaar - ja of nee ('assen');
  4. Bevroren* - ja ('afbeeldingen') of nee;
  5. Op slot* - ja ('Constructie') of nee;
  6. Lijnkleur - wit (afdr.zwart) of...('assen');
  7. Lijnstijl - standaard continu of... (' assen');
  8. Lijngewicht - standaard 0mm;
  9. Afdrukkeur - standaard 7 (zwart);
  10. Afdrukken - de laag printen ? nee ('0').
* Bij 'Lock' (op slot doen) van een laag wordt alles in die laag ontoegankelijk maar blijft zichtbaar, terwijl bij 'Freeze' (bevriezen) van een laag de elementen ook nog onzichtbaar worden.

 

Layer Tools
Het voorbeeld rechts spreekt voor zich. 
Behalve wanneer de actie betrekking heeft op alle lagen moet de laag via een object of element worden aangewezen ('select entity') dat zich in die laag bevindt.
De laatste optie (Restore Layer's State - Herstel de laatste laagsituatie) kan eenvoudiger worden bereikt door 'U' (undo) in te tikken.