/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » vanuit Format » Boundary & Units
Format
Drawing Boundaries
Er zijn talloze redenen waarom van tijd tot tijd de volledige tekening in beeld genomen wordt.
Dat kan door met de scroll (midden)knop in- of uit te zoomen, maar tussen de 10 zoomfuncties (gewoon uitproberen) in het zoommenu 
staat hiervoor de Zoom Bounds functie waarmee in één klap de hele tekening in beeld komt. Die grenzen - boundaries - moeten natuurlijk bekend zijn, anders werkt het niet. Het Zoom Bounds, de 3e knop van boven en van links, wordt in het voorbeeld in beeld gebracht. De grenspunten 'Lower Left Corner' (onder links) en 'Upper Right Corner' (boven rechts) worden zo dicht mogelijk op de figuratie gekozen.


Units
Dit menu spreekt ook voor zich en  geeft bij iedere keuze een voorbeeld. Belangrijk is dat dedefinitieve keuze ook wordt toegepast door de 'Apply' knop in te drukken.
In het voorbeeld rechts worden de instellingen zodanig gewijzigd dat de richtingen en de waarden van de hoeken t.o.v. de postieve Y-as (Noord) liggen en worden uitgedrukt in grads, dus met decimale notatie in een denkbeeldige cirkel van 400 eenheden (grads genoemd) i.p.v. 360 eenheden (graden).
Ze worden centesimale(400) en sexagesimale(360) hoeken genoemd.
Wanneer de instellingen zijn veranderd wordt in het voorbeeld gecheckt door een polaire lijn van 200 units lang onder een hoek (richting) van 15 grads (met een notatie van @200<15).  Met een 'angular dimension' wordt de hoek met de positieve Y-as gemeten.