/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » vanuit Format
In drie pull-down menu's kunnen instellingen worden aangepast
  • Format
  • Tools
  • Window
Het Format menu geeft de mogelijkheid om incidentele veranderingen aan te brengen in lagen, lijnstijlen, tonen van afmetingen, afdrukopties, tabel- en tekststijl, de afmetingen van de tekening in het scherm, eenheden (maten en hoeken) en de mogelijkheid tot het veranderen van die benamingen.
 
Het Tools menu is tamelijk gevarieerd. Het geeft de mogelijkheid om informatie uit de tekening te halen, maar ook informatie van buiten DraftSight te importeren. Ook kan (tijdelijk) in een ander (hulp)assenstelsel worden gewerkt, de interface (het gereedschap) worden aangepast, via 'Options' een scala aan instellingen naar eigen hand worden gezet en tot slot de muisbediening worden aangepast.

In het Window menu kan bij het gelijktijdig werken in meerdere tekeningen de indeling daarvan in het beeldscherm worden aangepast.