/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » eigenschappen
wijzigen via Eigenschappen (Properties)

In het menu Eigenschappen (Properties), dat zich opent door met rechts op een element te klikken, worden daarvan alle eigenschappen weergegeven en kunnen daarin ook worden gewijzigd.

Dit menu kan ook worden opgeroepen vanuit de pull-down 'modify' (helemaal onderin)

De inhoud van het menu Properties verandert afhankelijk van het geselecteerde object.  In het voorbeeld rechts een lijn met de 19 eigenschappen waarvan de laatste (grijze) vijf niet kunnen worden gewijzigd omdat de inhouid - kaarthoek, X, Y en Z-verschillen en de lengte -  afhangen van de grootte van de bovenliggende waarden.

 

 

In het voorbeeld rechts zijn 3 objecten geselecteerd.
Een polylijn, een driehoek en zijn omgeschreven cirkel.
In het venster direct onder 'Properties' worden alle geselcteerde objecten weergegeven waaruit één enkel (1) element eventueel geselcteerd kan worden.  Omdat in dit voorbeeld twee (2) polylijnen zitten, de driehoek en de lijn eromheen, kan één daarvan niet in het venster maar in de tekening worden geselectererd.
De polylijn wordt in het voorbeeld eerst veranderd van breedte over zijn geheel (global width) en daarna wordt het eerste (rechte) segment alleen aan het eind veranderd zodat dit taps gaat toelopen. 
Om aan te tonen hoe de onveranderbare (grijze) vensters met veranderingen mee gaan lopen wordt de polylijn aan het eind verplaatst (versleept). 
Let op de verandende lengte.
Tot slot wordt vanuit het venster 'Misc(ellanious)' - 'en zo'  - de polylijn gesloten (closed = Yes).

Let er op dat ook een open polylijn een oppervlakte heeft. Deze A(rea) is even groot als de gesloten oppervlakte.

 

 

het effect van Show Clipped (yes/no)
mag hier niet ontbreken want ogen-schijnlijk zet dit alleen het kader aan en uit. Het filmpje rechts laat zien dat (na de tekening te hebben opgeslagen en opnieuw geopend) ook de afbeelding zelf 'geclipped' staat - dus onzichtbaar.