/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » tekenen » voorbereiden
een nieuwe tekening

wordt geopend met het ikoontje 'New' dat helemaal links boven in het scherm zit.
Het venster toont de map waarin DraftSight zijn DWT's (basistekeningen of templates) heeft geplaatst.
Het voorbeeld rechts toont mijn eigen aangepaste template in de map waarin al mijn tekeningen zitten.
De basis DraftSight map is echter C:\Program Files\Dassault\ Systemes\DraftSight\Default Files\Templates, tenminste als DraftSight 'basic' is geïnstalleerd.
Als deze nieuwe prent straks in alle opzichten aan onze eisen is aangepast kan die met de extensie DWT, dus als template, worden opgeslagen.


het tekengebied

wordt begrensd door de opdracht 'LIMITS' in te tikken in het opdrachtvenster en zichtbaar gemaakt door het 'GRID' (ruitennet) te activeren met de F7-key.  
Als grid-ruimte (tussen de punten) kan 10 worden ingevoerd.
In het voorbeeld is een grid gekozen ter grootte van een A3 tekening (420x297) en in beeld gebracht door een rechthoek te tekenen met als hoekpunten de coördinaten 0,0 en 420,297.


eenheden


lagen,

of in het Engels LAYERS, zijn enorm belangrijk.      
Hoe drukker namelijk de tekening hoe moeilijker het wordt om bepaalde objecten terug te vinden of wijzigen.

Bedenk wel dat er voor verschillende onderwerpen ook verschillende laagstructuren gelden en de DWT dan ook per gebied een naam krijgt.
Bijvoorbeeld 'bouwkunde' of  'infrastructuur'.
Tijdens het tekenen kan van laag worden gewisseld vanuit hel 'Layer' venster.
Om nieuwe lagen aan te maken, te wijzigen, of te verwijderen moet de 'Layer Manager' worden geopend.

De eerste zeven instellingen daarin spreken voor zich.
De twee daaropvolgende hebben betrekking op lijndikte en lijnkleur bij het printen.
Lijnkleur en lijnsoort worden alleen geëffectueerd als  in de balk 'Object eigenschappen' (hiernaast) staat aangegeven dat deze door de waarde in de laagstructuur (Bylayer) worden bepaald.
Door in de laatste kolom (Print) te klikken kan printen worden uitgeschakeld waardoor wordt voorkomen dat figuratie in die laag wordt afgedrukt.


Er zijn veel meer instellingen die aan een basistekening toegekend kunnen worden, maar één van de meest belangrijke (en meteen ook lastig) is de sheet.
Daarover het volgend hoofdstuk.