/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » tekenen » tekenen
De rechtermuistoets = Enter (opdrachtbevestiging)
Lijnstukken en gesloten meetkundige figuren, komen uit de werkbalk 'tekenen' (Draw).
De belangrijkste opdrachten zijn:

 de (rechte) lijn
Zoals eerder besproken zijn er drie manieren om een lijn te definiëren :
  1. met muisklikken;
  2. door invoer van (relatieve) coördnaten*;
  3. door ivoer  van  (polaiire) coördinaten**.
* Het gaat dan over absolute coordinaten of relatieve coördinaten.
Absoluut wil zeggen de positie in X en Y t.o.v. de oorsprong (het nulpunt van het assenstelsel, terwijl relatief (met een @ ervoor) de positie aangeeft vanuit het punt waarop de cursor zich bevindt.
** Hier gaat het over rechthoekige coördinaten (X,Y) of polaire coördinaten (Afstand en (met een 'kleiner dan' ertussen) Richting, of zo je wilt de hoek).


 de (oneindige) rechte
Zet in één punt een oneindig lange lijn op het scherm waarbij de richting variabel is.

Ik heb begrepen dat ze worden gebruikt om een hulp-assenstelsel te bouwen of een serie van dit soort lijnen ('rays'= stralen) vanuit datzelfde punt.

 

 

 

 

    

  de veelhoek (polygon)
DraftSight gaat met de opdracht 'Polygon' in principe uit van de veelhoek t.o.v. de in-, of omgeschreven cirkel.
Daarvoor gelden voor de vraag "Specify distance options" de antwoorden 'S' (side = de cirkel raakt aan de zijden -> ingeschreven cirkel), of 'Co' (corner = de cirkel gaat door de hoekpunten -> omgeschreven cirkel).
Toch kan ook een op zichzelf staande gelijkzijdige veelhoek worden getekend. Hiervoor moet de opdracht 'simplepolygon' in de opdrachtbalk worden ingevoerd zoals in het laatste stukje film is te zien.   
        

 

 

 de rechthoek (rectangle)
Net als de lijn kan de rechthoek met de muis willekeurig worden 'gesleept', maar ook m.b.v. coördinaten worden getekend.
In het voorbeeld worden beide methoden weergegeven.
De binnenste rechthoek wordt nog tenslotte geselecteerd door aan te klikken (gestippeld).
Dan is te zien dat een veelhoek één gesloten polylijn is en niet bestaat uit vier losse lijnstukken.

 

     

  de poylijn
is één doorlopende lijn die kan zijn samengesteld uit meerdere rechte en/of gebogen lijnstukken.   Voor het tekenen van een polylijn bestaan 5 opties, t.w.
resp. Boog, Halve (lijn)breedte, Lengte, Herstel en Breedte (v.d.lijn).  De onderstreepte letters zijn daarvoor de sneltoetsen.
Het voorbeeld loopt ze achtereenvolgens af en wordt besloten met de opdracht 'C', wat de sneltoets is voor 'Close' = (af)sluiten.
Wanneer met 'A' naar de boogmodus wordt gegaan openen zich daarvoor extra opties:


 

 de boog (arc)
kan worden gedefinieerd door invoer van de straal direct bij de vraag 'Specify through point' (geef aan door welk punt), of door gebruik van de sneltoetsen 'C' (center - middelpunt) of 'E' (end).
In het voor beeld wordt gekozen voor het middelpunt waarna wordt gevraagd om het endpunt van de boog. Dat kan worden opgegeven met de koordelengte of met de middelpuntshoek wat in het voorbeeld wordt gedaan. Omdat hier de hoekrotatie in ingesteld op 'clockwise' (met de klok mee) moet de hoek dus negatief worden opgegeven. In het voorbeeld een mooie rechte hoek van 100 grad.

 

 

 de cirkel en ellips
hoeven geen toelichting, maar 

 de elliptische boog (elliptical arc) wel zeker.
Het 'grappige' van deze constructie is het feit dat DraftSight de elliptische boog tegen de klok in (counter clockwise) tekent waarbij de nul (0 graden) wordt gerekend vanuit het beginpunt van de lange as, dus vanuit het punt waar je de langsas bent begonnen te tekenen. In het voorbeeld is dan ook de negatieve hoek (standaard hoekinstelling wasi 'clockwise' = met de klok mee) getekend en bij de positieve hoek het supplement (de aanvulling tot 200/400gr).

 de vloeiende kromme (spline) is een polylijn zonder knikpunten en loopt vloeiend door de opgegeven punten.
Daarin kan met 'f' de minimum afstand waarbinnen gebogen wordt ('Fit tolerance') worden opgegeven. In het voorbeeld is daarvoor 50 units gekozen en voor de duidelijkheid is het 10x10 grid zichtbaar gemaakt (f7 toets). Na 5 gridpuntjes wordt dan ook de 'sleeplijn' zichtbaar.  Tot slot vraagt DraftSight na de Enter te hebben ingedrukt (of rechtermuistoets) om de 'tangencies'. Dan wordt de 'sleeplijn' beschouwd als raaklijn van de gesleepte boog waardoor de richting daarvan wordt vastgelegd.

 

 

 de arcering of vlakvulling 
(hatch)
is enorm uitgebreid en laat zich het snelst verklaren door het domweg uit te proberen.
Hierna volgen nog en kele tekenopdrachten waarvan de Tekst het belangrijkst zal blijken. Ook daarvoor geldt 'gewoon doen'.

 

 

 


  het patroon (pattern...)
DraftSight plaatst het tekenen van een patroon standaard in de balk Aanpassen/Wijzigen ('Modify').
Omdat deze opdracht naar mijn gevoel een essentieel onderdeel is van het construeren komt het voorbeeld daarvan ook onder de kop Tekenen.
Een patroon is niets meer dan een gestructueerde verzameling van dezelfde objecten. Denk daarbij aan de moeren in een wielophanging.
We kennen twee soorten patronen, t.w.
  1. het rechthoekig patroon
  2. het cirkelvormig patroon
Beide patronen gaan uit van één in de tekenening aanwezig object.
Ze worden gevormd door het aantal objecten en
1) Onderlinge (horizontale, verticale) afstanden en de draaihoek;
2) Het middelpunt en de onderlinge afstand tussen, of de hoek vanuit het middelpunt naar de opeenvolgende objecten.