/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » tekenen » afmetingen

 

DraftSight kent 12 manieren om afmetingen (Dimension) te bepalen van rechte en gebogen lijnstukken.
Omdat maatlijnen en tekst vaak de duidelijkheid van de tekening verstoren is de manier van 'schrijven' (de dimstyle) aan te passen.  
Die mogelijkheden zijn zo uitgebreid en verschillen vaak per positie in de tekening dat uitproberen de meesrt effectieve manier is om een goede en rustige indeling van de tekening te krijgen.

 

 

Dim Smart 
verenigt Dim 'Aligned' (evenwijdig aan een 'schuine' lijn - niet parallel aan het assenstelsel) en
Dim 'Linear'
(parallel aan X of Y).
 
Door de cursor te slepen nadat de uiteinden van de gevraagde lijn zijn aangeklikt verspringt de maatpositie tussen horizontaal, diagonaal en vertikaal.
Dim Baseline
gaat uit van het nulpunt van een bestaande dimensie en zet de maatvoering voort langs dezelfde basis (base) lijn.  
De maten zijn dus stuk voor stuk gemeten vanuit het zelfde punt, in tegenstelling tot 

 

 


Dim Continue
zijn afmetingen die langs dezelfde lijn als waar eerder een dimensie was aangegeven worden voortgezet, maar iedere voor zich beginnend achter de voorgaande. 'Kettingmaten' genoemd.
 Dim Ordinate 
roept de co√∂rdinaten van een punt op.  Zoals in het filmpje is te zien kan door het slepen van de cursor gekozen worden voor de X of de Y.  Deze letters zijn in het filmpje voor alle duidelijkheid bijgevoegd.  In het programma gebeurt dat niet.
 Dim CenterMark
staat voor het aangeven van het middelpunt van een cirkel.  De waarde van deze dim-functie is mij onduidelijk, temeer omdat het weergeven teken geen punt is maar bestaat uit twee losse lijnstukken.

Dim Diameter en
Dim Radius
zijn respectievelijk opdrachten om de diameter of de straal weer te geven.
De straal kan ook nog worden aangegeven met

 

 

 

Dim Jogged, maar het voordeel van de opdracht is me niet duidelijk.
Dim Angular en
Dim Arc Length
zijn opdrachten waarmee de hoek tussen twee stralen naar de tangentpunten (eind/raakpunten) van een cirkelboog wordt aangegeven of de booglengte daartussen.

De zes resterende dim-opdrachten zijn bedoeld om bestaande dimensioneringen aan te passen:
Tolerance, Align, Text, Oblique, 
Override , Relate Dimension, Rebuild.

Align Text Angle loopt niet zoals het zou moeten.
De tekstrichting van 0 (nul) grads ligt in de richting van de positieve Y-as en die van 200 grads naar de negatieve Y-as.  Dat is correct.
De gevraagde richting van 100 grads zou echter evenwijdig aan de positieve X-as moeten liggen en niet, zoals in het filmpje, parallel aan de dimensielijn...
Dit is iets voor het Forum.
 
De 'Tolerance' vanuit het 'Dimension' menu is kennelijk bedoeld om bijzondere tekens (als toelichting) te genereren en is wat anders dan 'Tolerance' in het configuratiescherm van de Dimensions:

 

Align Text Angle loopt niet zoals het zou moeten. De tekstrichting van 0 (nul) grads ligt in de richting van de positieve Y-as en die van 200 grads naar de negatieve Y-as.  De gevraagde richting van 100 grads zou op de positieve X-as moeten liggen en niet, zoals in het filmpje, parallel aan de dimensielijn...
Align Text Angle loopt niet zoals het zou moeten. De tekstrichting van 0 (nul) grads ligt in de richting van de positieve Y-as en die van 200 grads naar de negatieve Y-as.  De gevraagde richting van 100 grads zou op de positieve X-as moeten liggen en niet, zoals in het filmpje, parallel aan de dimensielijn...