/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » tekenen » de sheet

 

 

Sheets zijn de basis voor vlot afdrukken.
Bij de 'setup' van een sheet wordt meteen de schaal meegegeven zodat je je daarover geen kopzorgen meer hoeft te maken.Het formaat van een sheet is afhankelijk van het plotformaat. Bij huis-tuin-en-keuken gebruik van DraftSight zal dit een A4-printer zijn waardoor het formaat 210 bij 297 mm of kleiner wordt. 
De eerste actie is het tekenen van een tekeningkader met tekeninghoofd dat de omlijsting wordt van het onderdeel van de tekening dat afgedrukt moet worden.  (afb.1)
Natuurlijk komt dit kader in een aparte laag.

 

 

 

Bij het aanklikken van de Sheet1 is de standaard-grootte 8.5x11" (inch) en zou er uitzien als in afb.2 en afgedrukt op A4 als afb.3. 

Door met rechts op Sheet1 te klikken kan het afdrukken worden ingesteld ofwel geconfigureerd m.b.v. de 'Print Configuration Manager....' (afb.4).
Het ligt voor de hand dat in dit venster wordt gekozen voor een 'New... configurartion' die een naam wordt gegeven en opgeslagen.  
Met 'Edit' kan het altijd nog worden aangepast. 

 

   

Dan opent zich (afb.5) het venster met alle mogelijke printinstellingen.  
Wat meteen opvalt is dat de printer die als Standaard Printer in het configuratie-menu van Windows is opgegven automatisch wordt gekozen .
 
De printer stond in Windows al ingesteld op A4 wat door DraftSight keurig wordt overgenomen en in het 'Preview'  (afb.6) getoond.

 
                                 afb. 6
Voor een vlotte start zijn dit goede instellingen:
Paper size  A4
Scale 1:1  (1mm = 1 units)
Sheet
Portrait
     
De belangrijkste instelling voor een sheet is echer de Viewport... 

 

 

In de volgende voorbeelden is een tekening gebruikt van de bouwplaat van de Grumman Tracker van de faculteit vliegtuigbouw van het ROC te Amsterdam (afb.7) 
Het model is op schaal 1:50 en bestaat uit zes A4tjes (afb.8). 
De tekening zelf is op schaal 1:1 omdat de maten in de tekening 50 x kleiner zijn dan de werkelijke maten.

 

In het filmpje van afbeelding 9 is een standaard rechthoekige viewport te zien waardoor de hele tekening zichtbaar is.
Daar wordt in de laag KADER het A4 kader geïmporteerd en de viewport ge-Delete waardoor het schijnt dat de tekening is verwijdert.

 

 

Het volgend filmpje  (afb.10) laat zien hoe in het kader m.b.v. 'Polygonal Viewport' een nieuwe viewport (venster) gemaakt wordt: 


Omdat het hier een viewport betreft met meer dan vier hoekpunten spreekt DraftSight van een 'veelhoek' of 'polygoon' (Polygonal Viewport).

 

De procedure:

  1. Stel de Esnap in op 'Endpoint'

  2. Ga naar het menu 'View' en

  3. Kies voor 'Polygonal Viewport'

  4. Zoom in met de scrollknop op achtereenvolgens  5 van de 6 hoeken van het kader en klik

  5. Ga na de 5e klik naar de opdrachtbalk,

  6. Tik 'C' in en Enter; de polyline is nu gesloten (Closed)

  7. Zoom uit en zie de tekening in het nieuwe venster.

       afb. 1                                   afb. 2

                             afb. 3                                      afb. 4 

      afb. 5

afb.7
afb.8 


afb.9

afb. 10