/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » tekenen » de schaal
Als voorbeeld een bouwplaat van schaalmodel van de Douglas DC-3 'Dakota'.                                                                         
Het tekenen van een vliegtuigmodel begint met een zgn. 'maatschets', een lijntekening op fictieve schaal  van voor-, onder/boven- en zijaanzicht.                                                                                                                                        
Het filmpje rechts laat zien hoe een maatschets van Internet (bmp, jpg, png, gif) met de opdracht 'Insert Reference Image...' wordt binnengebracht.
  
De lengte van de DC3 is 19.66m en de spanwijdte 28.98mDe verhouding lengte/spanwijdte is 0.6784.  
Hiermee kan de maatschets worden gecontroleerd:


 
Met 'Dimensioning' zien we een gemiddelde spanwijdte van 535.3mm en een lengte van 366.0mm.
Als we de spanwijdte vermenigvuldigen met de werkelijke verhouding (0.6784) vinden we een lengte van 363.14mm.  
De maatschets klopt dus en de afwijking van 3mm zal in de bouwtekening eenvoudig te vereffenen zijn.
 
Gangbare schalen van vliegtuigmodellen zijn:
 1:20, 1:32(33), 1:50, 1:72, 1:100, 1:200 en 1:500.
In een standaard vitrinekast is diagonaal hooguit 45cm ruimte wat voor de DC3 uitkomt op schaal 1:72.
28980 mm / 72  is immers 402.5 mm.
De spanwijdte in de maatschets was 535.3mm dus moet die 402.5 / 535.3 = 0.7519 maal kleiner worden.
De lengte wordt dan 19660 / 72 = 273 mm.
 
De maatschets wordt 'overgetrokken' (gevectoriseerd) in de laag maatschets en verschaald.  
Het filmpje rechts laat zien hoe de tekening in de sheet en in de viewport kan worden weergegeven en uiteindelijk geprint:
  1. De laag waarin de maatschets is geïporteerd en de laag waarin de maten zijn aangegeven worden uitgezet zodat alleen de gevectoriseerde maatschets  zichtbaar is;
  2. De sheet (hier blad 0) wordt geopend;
  3. Blad 0 wordt op maximale grootte gebracht met de sneltoets 'z' (zoom) en de sneltoets 'a' (all)*;
  4. Door tweemaal midden op de sheet te klikken wordt de viewpoort geopend maar is de tekening onzichbaar omdat die buiten de viewport ligt. Daarom wordt die ook volledig ingezoomd met de sneltoetsen 'z' en 'a' * ;
  5. Om de viewport met de tekening te vullen kan tot de extensie ervan worden gezoomd (zoom extends) met de sneltoetsen 'z' en 'e' *;
  6. De werkelijke grootte van de tekening komt in beeld met de zoomfunctie '1Xp' (éénmaal 'p') - éénmaal de papiergroote op schaal 1:1.
*) De sneltoets 'z' kan worden gebruikt samen met:       a = all; c =center; d=dynamic; s=scale; e=extends                                                                         
 

 

 

Belangrijk

  • Door buiten de sheet te klikken wordt de viewport verlaten en teruggegaan naar de sheet;
  • In de viewport kan getekend/gewijzigd worden;
  • In de viewport kan worden gezoomd (nXp) en gepand;
  • Het zoomen (muiswiel!) kan worden vastgezet door de viewport in de Properties 'op slot' te doen.           
Dan kan er nog wel in de tekening worden gewerkt, maar die kan niet meer worden gepand (verschoven), of verschaald.  Het is raadzaam om dit slot op tijd te gebruiken omdat de middelste muisknop vaak wordt gebruikt om even vlug in- en uit te zoomen en dan de schaal meteen naar de knoppen is.