/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » tekenen » coördinaten
coördinaten

zijn waarden die worden uitgedrukt in X (van links naar rechts oplopend) en Y (van beneden naar boven oplopend).
In de voorbereiding zijn ze al gebruikt voor de grootte van het tekengebied
(0,0 - 420, 297).
De coördinaten van de positie van de cursor worden continu weergegeven rechts van de statusbalk. 
In het voorbeeld rechts wordt een lijn getrokken tussen beide hoekpunten van de rechthoek die bij het vaststellen van de LIMITS is getekend.
Daarna worden met de rechter muisknop de eigenschappen van die lijn opgevraagd.
De daarin getoonde coördinaten van begin- en eindpunt zijn in het voorbeeld in rood geaccentueerd en zijn inderdaad de hoeken van ons tekengebied.

In dit geval hebben we te maken met 
rechthoekige coördinaten, waarbij puntposities worden aangegeven door X en Y waarden.
Daarnaast kennen we ook nog zgn.
poolcoördinaten, waarbij een punt wordt bepaald door richting en afstand.
In beide gevallen bestaan dan weer absolute  en relatieve coördinaten.

Absolute coördinaten zijn waarden t.o.v. het nulpunt (0), ook wel oorsprong genoemd.
De vier punten in het voorbeeld rechts hebben de volgende absolute coördinaten:

         rechthoekig                        polair

A: X=155.8,  Y=147.3,   α=  51.8 g,   L=214.4
B: X=256.3,  Y=-54.2,    α=113.3 g,   L=262.0
C: X= -70.8,  Y=-152.6,  α=227.6 g,   L=168.3
D: X=-160.1, Y=16.9,     α=306.7 g,   L=161.0

Ze liggen in het 1e, 2e, 3e en 4e kwadrant en zijn uitgedrukt in grads (400g in een cirkel).


Relatieve coördinaten zijn waarden t.o.v. een ander punt en kunnen in de opdrachtbalk worden ingevoerd door voor de waarden een at (@) te plaatsen.
Zo zal een relatief punt @50,50 op dezelfde plaats komen als het punt @70.7
Dus bij poolcoördinaten eerst de afstand, dan de < en de richting.
 Hoewel DraftSight de wereld ingaat als een "2D-tekenprogramma" wordt in het venster 'Eigenschappen' wel degelijk een Z-waarde vermeld. Dus toch 3D(imensionaal) ?Eens kijken...

      


  

 

 

 

 

Toch 3D...

Let in het voorbeeld op de waarde van de derde dimensie (Z = 60) in het opdrachtvenster.