/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » eerst dit
MATEN / UNITS (eenheden) 
Het oproepen van het 'Units'-menu kan vanuit de Standaard werkbalk (Format/Unit System), maar ook door 'units'  te typen in de opdrachtbalk.

Het 'units' venster toont vier instellingen voor de maatvoering:
 1. De hoekrotatie,  richting, decimalen en nulpunt;
 2. Notatie en nauwkeurigheid (decimalen) van de lengte;
 3. Hoekwaarde;
 4. Eenheden.
1)  Spreekt voor zich.
2)  Lengte in vijf notaties plus het aantal decimalen.
3)  Hoek in vijf notaties plus het aantal decimalen:
 • de sexagesimale (3600) hoek in decimale notatie;
 • de sexagesimale hoek in graden, minuten, seconden;
 • de centesimale (400g) hoek (landmeten);
 • de hoek in radialen (op boog met lengte van de straal);
 • de hoek in geografische coördinaten.

 

SNAPS (aangrijppunten)

Het 'SNAPmode' venster kan worden opgeroepen door na de tekenopdracht de rechtermuisknop te gebruiken.
In het venster dat zich opent kies je 'ESnap Overrides' waarna het venster met de Snaps zich opent en het gewenste aangrijppunt kan worden aangeklikt. 
Mijn voorkeur gaat uit naar het onderbrengen van de snaps onder de middelste muisknop.  
Door 'MBUTTONPAN' in te tikken in het opdrachtvenster en te kiezen voor nul (0) kom je door de scrollknop van de muis in te drukken direct in het snap-menu.
De snap kan worden vastgezet in onderstaand venster dat zich opent bij een klik op 'ESnap Settings...'
(de laatste keuze in het Esnap menu).

 

 

 

LIJNEN

DraftSight kent vier lijnsoorten:

 • rechten
 • krommen
 • polylines
 • splines
De eerste (line) spreekt voor zich.
Kromme lijnen (met één straal) zijn terug te vinden in de boog (arc), de cirkel (circle) en soms (delen van) een polyline. 
De ellips(e), gedeeltelijke ellips (ellipse arc) en splines zijn krommen met een variable straal.

De polyline kan zijn samengesteld uit rechten en krommen. 

In tegenstelling tot de polyline kan de dikte van de spline niet worden gewijzigd en kan ook niet worden geëxplodeerd.

Een polyline kent de volgende (teken/wijzig) opties:
Arc, Close, Halfwidth, Length, Undo, Width, 
waarvan alleen de onderstreepte letter voldoende is om de lijn te veranderen.
Rechts een voorbeeld hoe een polyline met variabele breedte (width = w) eruit kan zien.

Gewoon even proberen en er gaat een wereld voor je open.

 

 

FUNCTIETOETSEN

Erg handig tijdens het tekenen zijn de volgende functietoetsen:
 • f1     Help
 • f2     Commando overzicht - aan/uit
 • f3     ESnap - aan/uit 
 • f5     Veranderen van gezichtspunt in 3D-views
 • f7     Toon grid - aan/uit
 • f8     Orthogonaal tekenen - aan/uit
 • f9     Snap (op grid) - aan/uit
 • f10    Polair tekenen - aan/uit
 • f11    Etrack - aan/uit
Deze functies zitten ook onder de knoppen vlak onder het opdrachtvenster maar het kan handig zijn om de toetsen te gebruiken (bijv. f8) omdat de muis dan 'bij zijn werk kan blijven'.  

          line               arc              ellipse arc          circle             ellipse           polyline